Jdi na obsah Jdi na menu
 


25.březen

Den úcty k životu nenarozenému


Žijeme dnes ve světě, v němž jakoby život vůbec ztrácel svou hodnotu. Je to svět manipulace s člověkem, svět terorismu, drog, lokálních válek, svět hladových katastrof, ekonomické krize a ekologického ohrožení. To vše vnímáme, ale jakoby se nás to netýkalo. Jsme schopni sedět u večeře a sledovat televizní obrazovku plnou mrtvých. Otupěli jsme záplavou informací. Přesto všechno se asi všichni shodneme, že jsou to věci špatné.

Tato shoda však nepanuje v otázkách života na jeho samém začátku. Mluvím o životě nenarozených dětí. V této otázce je velké zmatení mysli, ke kterému došlo z mnoha důvodů.

Lidskému plodu je upírán status lidské bytosti a jeho život není považován za individuální život. Většinou to vyplývá z naší neznalosti nových poznatků embryologie. Měli bychom se více zajímat o pravdy o charakteru nenarozeného člověka.

Je třeba vzít na vědomí, že člověk se člověkem nestává, nýbrž je člověkem a to v každé fázi svého vývoje. Embryo je plně funkčně zdatným raným člověkem.

Na otázku, kdy začíná lidský život, existuje zcela přesná odpověď: začíná okamžikem oplození. Lidský zárodek se nevyvíjí v člověka, nýbrž jako člověk.

Počátek nového lidského života však nemusí být vždy doprovázen pocity radostného očekávání. Dítě se může přihlásit v době, kdy se ženě může jeho přijetí jevit jako ohrožující pro její budoucnost či zdraví. Nechtěné dítě s sebou přináší zatížení manželů nebo rodiny. Mnohdy by žena chtěla nejprve dokončit vzdělání, jindy by manželé nechtěli snižovat svůj životní standart nebo nechtějí přerušit svůj vzestup kariéry. Je možné, že žena díky těhotenství je vystavena zvýšeným zdravotním rizikům nebo na základě gynekologických vyšetření je dítě označeno jako postižené. Ve všech výše uvedených případech a mnoha dalších není jednoduché pro rodiče se vnitřně s nechtěným těhotenstvím smířit a dítě přijat s láskou. Proto se mnohá žena rozhodne pro potrat dítěte, zvláště tehdy, když otec dítěte přenáší zodpovědnost za těhotenství jen na ni samotnou, jestliže na ni vyvíjí tvrdý nátlak nebo jí hrozí, že ji opustí. Velký vliv na rozhodování matky má negativní přístup příbuzných, známých , jakož i vliv veřejného mínění. Ženě se říká, že zásah je státem povolen a nemá pro ni téměř žádné následky. I když si některé ženy s potratem nelámou hlavu, jsou jiné, které tak činí s těžkým srdcem. Vidí v potratu jediné východisko z jejich pohledu neúnosné sociální situace, ve které byly ponechány samy sobě nebo jsou pod bezohledným nátlakem . Spoluvina ostatních na zabíjení nenarozených dětí a ponižování a psychické zatěžování ženy je veliké.

Je třeba nenarozenému dítěti dát stejnou důstojnost jako dítěti narozenému. Je nutno se ptát, zda je potrat správným řešením problémů spojených s nechtěným těhotenstvím. Neproviňujeme se na zcela bezbranných?

Konflikty, které vznikají ve spojení s nechtěným těhotenstvím se nedají řešit tím, že se zabíjí dítě. Vždy existuje možnost jak si respekt a úctu k životu nenarozeného dítěte zachovat a hledat jiné cesty k řešení dané situace rodičů.

Zdá se, že je stále více rodičů, kteří nemohou mít své děti a s velkým štěstím a láskou by se starali o dítě jim svěřené.

Jste-li v podobné těžké situaci spojené s neplánovaným těhotenstvím, máte možnost obrátit se na jakoukoliv poradnu pro ženy a dívky , která se vám při řešemí vaší situace může stát oporou a pomocí.

 Domácí násilí

Přibližně každý šestý občan České republiky přiznává ve svém partnerském vztahu domácí násilí. Oběť násilí vyhledá pomoc průměrně po šesti letech, kdy už je vážně ohrožen její život. Nejčastěji jsou agresory muži, obvykle velmi inteligentní. Jejich oběti nejsou slabé ani bojácné ženy. Ve vztahu často zůstávají kvůli dětem, kvůli strachu z reakcí okolí i kvůli strachu o vlastní budoucnost.

Pro okolí je často neuvěřitelné, že by se za zavřenými dveřmi spořádané domácnosti mohlo odehrávat jakékoliv násilí, protože muži se navenek chovají ke svým partnerkám mile a pozorně.

Pro násilného partnera je typické nízké sebevědomí, potřeba mít neustálou kontrolu nad vším a nad všemi, snaží se vychovávat a omezovat svou partnerku, obvykle bývá majetnický a žárlivý. Násilí je pro něj tím nejlepším řešení partnerských konfliktů. Spouštěčem často bývá alkohol, ale nemusí.

Forma násilí ale nemusí být jen fyzická. Nejčastěji je oběť urážena a ponižována před ostatními lidmi. Trpí přehnanou kontrolou a žárlivostí, partner jí zakazuje styk s přáteli či ničí její věci. Vystupňovanou, a často nepřehlédnutelnou formou domácího násilí, je fyzické napadání a sexuální zneužívání. Násilí se opakuje a intenzita se stupňuje.

V případě, že oběť dokáže sebrat všechny své síly a odejít, agresor velmi těžce nese její odchod. Udělá cokoliv, aby ji získal zpět – slibuje, vyhrožuje, pronásleduje, fyzicky napadá, zraňuje, ovlivňuje okolí, unáší děti. Ze strachu i ze snahy zachránit nezachranitelné se proto ženy často vracejí a vše se opakuje.

Také proto je velmi důležité, aby oběť co nejdříve vyhledala pomoc a radu u organizace, která se věnuje péči o oběti domácího násilí. Tam jí pomohou s praktickými postupy a nabídnou morální a emocionální podporu. Jedině žena, která má silné sebevědomí, dokáže svého partnera opustit se vzpřímenou hlavou a bez výčitek. Pomůže tak nejen sobě, ale i svým dětem.


Nebojte se a kontaktujte nás. Poradna pro ženy a dívky nabízí obětem domácího násilí podporu a pomoc. Nabízíme právní poradenství, pomáháme i s hledáním náhradního ubytování včetně poskytnutí ubytování v azylovém domě.
 

SYNDROM VYHOŘENÍ

V naší poradně sa často setkáváme s ženami, které trápí silná únava, stres, frustrace z osobního či partnerského života. Jestliže tento stav trvá dlouhou dobu a neřeší se, může dojít k tzv.syndromu vyhoření. Je to stav úplného emocionálního a tělesného zhroucení, kdy sebemenší úkon vyžaduje velkou námaho a člověk je totálně vyčerpaný a musí vyhledat odbornou pomoc.Předkládáme vám kratičké zastavení, kdy můžete popřemýšlet, zda není vhodné upravit svůj životní styl a zvolnit.

HODNOCENÍ MÍRY NAPROSTÉHO VYČERPÁNÍ


Nejedná se o test. Jde o pomůcku k určení, zda trpíte symtomy vyhoření. Každý výrok ohodnoťte číslem od 1 do 5 podle toho, jak dalece se s ním ztotožňujete. Hodnocení 1 znamená rozhodné NE a 5 jasné ANO. Při zvažování svých odpovědí vezměte v úvahu posledních šest měsíců.


 1. Připadá mi, že čím více pracuji, tím jsou mé výsledky horší.

 2. Děsí mě chodit každý den do práce

 3. Připadá mi, že mám méně fyzické energie než dříve

 4. Rozčilují mě věci, které mi dříve nevadily

 5. Zjištuji, že se stále více straním lidí

 6. Připadá mi, že jsem vznětlivější

 7. Hůř se soustředím

 8. Stále více zjištuji, že se mi ráno nechce z postele

 9. Přestávám věřit svým schopnostem

 10. Připadá mi stále těžší soustředit se na práci

 11. Je pro mě obtížnější riskovat

 12. Stále víc mě rozlaďují moje neúspěchy

 13. Poslední dobou viním ze své situace jidé lidi

 14. Někdy mám chuť ode všeho utéct

 15. Dělá mi čím dál menší starosti, zda svou práci někdy dokončím

 16. Připadá mi, že je všechno při starém nebo dokonce horší

 17. Zdá se mi, že všechno, co se snažím udělat, pohlcuje více energie, než kolik jí mám

 18. Zjištuji, že je pro mě obtížné splnit i jednoduché a rutinní úkoly

 19. Přeji si, aby mě lidé nechali na pokoji

 20. Změny, které na sobě pozoruji, mě skličují
VÝSLEDKOVÁ TABULKA

0 – 30 bodů Vyhoření vám nehrozí

31-45 bodů Vykazujete některé ze symtomů vyhoření

46-60 bodů Zřejmě se nacházíte v počátečním stadiu vyhoření

61-75 bodů Rozhodně procesem vyhoření procházíte

více než 75 bodů Prožíváte pokročilé stadium vyhoření


Výše uvedný průzkum vám má poskytnout některá obecná vodítka k rozpoznání stavu vyhoření. Nejde o při tom o test. Pokud po provedeném zhodnocení zjistíte, že některé ze symtomů vyhoření prožíváte, domluvte si schůzku s lékařem, popř.psychologem.DESET FAKTORŮ, KTERÉ NA VYHOŘENÍ PŮSOBÍ


 1. pocit nutkání namísto povolání

 2. neschopnost přibrzdit

 3. snaha udělat všechno sám

 4. přehnaná pozornost cizím problémům

 5. soustředěnost na detaily

 6. nereálná očekávání

 7. příliš velká rutina

 8. nesprávný pohled na osobní priority ve vašem životě

 9. špatný tělesný stav

 10. neustálé odmítání ze strany druhých

Pokud budete mít zájem si pohovořit o tom,co prožíváte, navštivte naši poradnu, popř.můžete komunikovat i prostřenicvím našeho mailu.


 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář